Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
10% gulden de mud of hektoliter. Voor de opbrengst
daaraan koopt hij rogge tegen gulden de mud.
Indien hij nu voor die rogge ^/g gulden per mud
meer maakte, dan hij er voor betaald heeft: hoeveel
heeft hij dan met dien handel gewonnen, als hij
last op de rogge heeft ingemeten?
340. Van eene partij koopwaren werd eerst 't "^/le E^'
deelte verkocht, naderhand nog % maal zooveel
en eindelijk nog maal zooveel als den tweeden
keer; welk gedeelte werd er den eersten keer meer
verkocht dan den laatsten keer ?
341. Het overblijvende van de partij verkoopt men tegen
Vg gl. de K.G., zocdat daarvoor nog 277 Va gl-
ontvangen wordt. Bereken daaruit, hoeveel K.G.
de geheele partij gewogen heeft.
342-, Drie menschen moeten eene som geld zoodanig ver-
deelen, dat hunne aaudeelen tot elkander staan als
do getallen 2V4, 3*/g en 47^. Zeg nu eens, welk
gedeelte van de geheele som de laatste meer ontvan-
gen heeft dan de eerste.
343. Uit eene kist, el of meter lang, Vs breed,
Vö el diep en voor gedeelte gevuld met haver,
wordt ~ last genomen. Kunt gij berekenen, hoe-
veel mud of hektoliter er nog in de kist overblijft?
344, Van een stuk laken is 't deel en 2V& meter
of M. verkocht. Voor de rest, die tegen SV» gulden
den M. verkocht wordt, ontvangt men 238*/^ gl.
Hoe lang was dat stuk ?
845. Een korenkooper heeft twee zolders. Op den eenen
ligt 5,2 maal 't 0,8 gedeelte van 8,2 last rogge en