Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
gulden ptr dag ontvangt: hoeveel heeft dan een
arbeider dagelijks verdiend ?
338. Met hoeveel moet vermeerderd worden, opdat
de som gelijk zij aan 4,41^?
334. Van zekere &om geld werd de helft van 't van
*t ^Iq gedeelte uitgegeven; naderhand werd van de
rest weer de helft van 't van 't ^/g gedeelte uit-
gegeven , waardoor er nog 825 gl. overbleef. Kunt
gij, zonder u een enkele maal te vergissen, zeggen,
hoe groot de geheele som was?
335. Een getal, dat door IS'^/g gedeeld wordt, geeft
25 tot quotiënt en 't gedeelte van 't getal, dat
dat 't quotiënt aanwijst tot rest. "V\'elk is hier 't
bedoelde getal ?
336. Hoeveel inhoud heeft een vierzijdig regelmatig
prisma, welks oppervlakte 570 vierkante duim of
centimeter bedraagt , als de kantlijn of ribbe van
't grondvlak 13 c.M. lang is?
337. "Van een ander vierzijdig prisma hebben al de
kantlijnen te zamen 227 palm of decimeter lengte;
't grondvlak is een quadraat, dat 36 d.M^. groot
is. Men vraagt den inhoud en de oppervlakte
van dat lichaam te berekenen.
338. Van een oiiregelroatigen vierhoek is een der hoe-
ken recht, één scherp en de andere natuurlijk
stomp. De scherpe hoek bevat 42 graden 36 mi-
nuten en van de stompe is de eene 12 graden
45 minuten grooter dan de andere. Hoeveel graden
bevat de grootste stompe hoek ?
339. Een korenkooper heeft 8^/g last tarwe verkocht tegen