Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
32G. Een parallelogram, waarvan de schuine zijden
centiraetcr lang zijn, heeft denzelfden omtrek als een
rechthoek, die 19 e.M. lang en c.M. breed is.
Als nu *t parallelogram 112^/^ e.M^ groot is: kunt
gij dan berekenen, hoe hoog 't is ?
327. Iemand heeft een rechthoekig stukje grond, dat
42^0 nieter lang en l^^^ M. breed is. Hij laat
daarvan rondom een stuk afgraven ter breedte van
l'^/^j^ M. Wilt gij nu eens zeggen, hoeveel vierkante
meter dat stukje groud kleiner geworden is ?
328. Eene erfenis moet zoodanig verdeeld worden, dat
"^/le gedeelte er van ontvangt en B. 't
gedeelte van 't geen A. krijgt, terwijl de rest juist
voldoende is om de onkosten te betalen, die 126
rijksdaalders bedragen. Hoe groot is de geheele
erfenis ?
329. Iemand heeft van een partij koren *t ^/g gedeelte
gekocht en een ander kocht 't gedeelte van de
rest. Als de laatste nu 0,16 X 15 last meer gekocht
heeft dan de eerste: hoe groot is dan de geheele
partij ?
330. Zoek eens 't getal, waarvan 't ^/g deel gelyk is
aan 't gedeelte vau 900.
3
331. P. heeft eenige balen rijst gekocht, ieder wegende
52V2 eu welke hij betaalt met 1134 gl. Uit
hoeveel balen bestaat die partij, als hij de K.G,
betaald heeft met % gulden?
332. Aan zeker werk hebben 25 arbeiders en 8 jongens
gedurende dag gewerkt en te zamen lOSö^g gl.
verdiend. Als gij nu weet, dat een jongen ^/g X 1^/5
3*