Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HÜHMl
34
321. "Wanneer men van zeker getal 't (^5 X ge-
deelte aftrekt en bij de rest 374 optelt, dan ver-
krijgt men 1122 tot som. Welk getal wordt hier
bedoeld ?
322. L. had eene partij koopwaren, waarvan hij 't vijfde
gedeelte verkocht; korten tijd hierna verkocht hij
't vijfde deel van 't geen overgebleven was en nader-
hand nog van wat er toen over was, alles tegen
'V4 S'dden de K.G. Als hij nu voor de verkochte K.G.
571*^/3 gulden ontvangen heeft: uit hoeveel K.G.
bestond dan de geheele partij ?
323. D. beeft 248 lammeren en 56 jonge varkens ver-
kocht voor 3443 gl. De lammeren hadden hem bij
inkoop gekost 7V2 ^^ ^^ varkens 574 gl- 't stuk.
Als gij nu weet, dat hij op de varkens ^/g -gl. per
stuk verloren heeft: kunt gij dan uitrekenen, hoe-
veel hij op een lam gewonnen heeft?
324. Een koopman verkocht van eene partij koopwa-
23/
ren , die hem gl. de K.G. kostte, 't ^/g gedeelte en
5
48 K.G., waarna er nog 432 K.G. overbleef. Hoeveel
heeft hij op de geheele partij gewonnen, als hij 't
2^ /
eerste gedeelte tegen ^/g en 't laatste tegen —gl.
4
de kilogram heeft verkocht?
325. Een korenkooper had eene partij koren, waarvan hij eerst
't ^/i.T gedeelte min 45 hektoliter verkocht en daarna de
rest, die 493 H.L. bedroeg. Hij verkocht alles tegen
denzelfden prijs per H.L. en ontving voor 't laatste ge-
deelte 1635 gl. meer dan voor'teerste. Eeken eens uit,
hoeveel hij voor de geheele partij ontvangen heeft.