Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
lOVa palm of decimeter middellijn heeft, 11000 maal
ronddraaien. Hoe menigmaal zal een wiel, dat 14
palm middellijn beeft, dat moeten doen om denzelf-
den weg af te leggen?
314. Van een stuk linnen werd eerst 't '^/g gedeelte ver-
kocht; daarna nog 't ^/g gedeelte van de rest en
wat er toen overbleef, was 35 meter minder dan
er vertoclit was. Hoeveel meter bedroeg de lengte
van 't geheele stuk?
315. Twee grijsaards vraagden elkander naar hun' ouder-
dom. Nadat de eerste den zijnen gezegd had, zeide
de tweede: als gij H gedeelte van mijn ouder-
dom Y's iiïaal neemt, dan is 't product daarvan gelijk
aan 't gedeelte van uw' ouderdom. Hoe oud
v as de eerste, als de laatste 80 jaar oud was?
Hoeveel hektoliter olie zou men kunnen koopen
voor Vs X Vg kwartjes, als men den li-
816.
ter betaalde met
12
sulden ?
317. Van zeker getal werd 't derdehalf achtste gedeelte
afgetrokken; nu bleef er nog 495 over; kunt gij
nu zeggen welk getal hier bedoeld wordt?
318. C. had een' zak met geld; hij nam er 'i ^/g ge-
deelte min 15 gulden uit, waarna er nog 248 gl.
in bleef. Hoeveel was er in den zak geweest?
319. Iemand heeft eene partij koopwaren, waarvan hij 't "/is
gedeelte min 45 K.G. verkoopt. "Wanneer er nu nog
837 K.G. overblijft: hoe groot is dan de geheele partij?
320. Van zeker getal wordt 't % gedeelte en 12*/2 af-
getrokken. Nu blijft er nog 250 over. Welk is 't
hier bedoelde getal?
Boesek, N. Rek., 4e St. 7e dr. 3