Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
306. Van twee getallen is de som terwijl hun
velschil S'/j bedraagt. Men vraagt naar 't product
dier twee getallen.
307. Eene ruit en een quadraat hebben ieder Vj meter
omtrek, terwijl de diagonalen der ruit 32 en 24
centimeter lang zijn. Kunt gij nu uitrekenen, welk
gedeelte van eene vierkante el (M'^.) 't quadraat
grooter is dan de ruit?
308. Als 't 3/8 gedeelte van ®/8 betaald kan worden
met 7 5 gl.; hoeveel zou men dan moeten geven
voor 't ®/iu gedeelte van 7Va I<ist?
309. Een korenkooper koopt 6V2 last rogge, waarvoor
hij in 't geheel 1072'/2 gulden betaalt. Naderhand
koopt hij er nog 7®/, last bij, en besteedt daarvoor
gl. per hektoliter meer. Hoeveel heeft hij voor
de laatste partij betaald ?
310. Van zekere schuld kan 275 maal 't 0,234375 ge-
déelte betaald worden met 4547^ rijksdaalder. Hoe
groot is die schuld ?
311. Een jongen vermenigvuldigde 't getal 60,55 met,
ja, dat wilde hij niet zeggen, maar wel, dat 't
product 0,68 grooter was dan 't 0,55 gedeelte van
1496. Kunt gij daaruit nu berekenen, met welk
getal hij vermenigvuldigde ?
312. Een andere jongen heeft eenig geld. Als hij daarbij;
nog een' rijksdaalder kreeg, die som dan vermenig-
vuldigde met 0,5, van dat product 1,875 gl. aftrok
en die rest door 0,035 deelde, dan zou bij juist
25 gulden tot quotient bekomen. Eeken eens uit,.
hoeveel stuivers die jongen bezit.
313. Om zekeren weg af te leggen moet een wiel, dat