Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
maal neemt dan krijgt men tot product. Als
gij nu weet, dat eene der beide breuken is:
welke is dan de andere?
299. "Welk gedeelte van den cirkelomtrek maken 3 gra-
den 20 minuten ?
300. Een boer heeft een stuk land gekocht, dat den
vorm heeft van een rechthoekig trapezium. Als gij
nu weet, dat de twee gelijkloopende zijden 16 en
12,5 roede of dekameter lang zijn, terwijl de breedte
roede of D.M. bedraagt: kunt gij dan de grootte
van dat stukje land berekenen?
301. Voor 2^5 H.G. van zekere waar heeft iemand 0,288
rijksdaalder betaald; hoeveel zou hij tegen dien prijs
hebben moeten betalen voor 12®/^ K.G. ?
302. Een bakker heeft een partijtje rogge gekocht, groot
3,53 Ifist. Hoeveel heeft hij daarvoor betaald, de
mud gerekend tegen 6'/g gulden ?
303. A., B., C. en 1"). moeten eene som gelcf verdee-
len. A. ontvangt er 't ^/^q gedeelte van; B. krijgt
3/5 maal zooveel; 0. 't "'/g gedeelte van 't geen B.
ontvangt, terwijl de rest voor D. is. Welk gedeelte
ontvangt deze van de geheele som?
304. En als gij nu weet, dat 't aandeel van D.
2846®/^ gulden kleiner is dan dat van A., kunt
gij dan zeggen, hoe groot de te verdeelen som is?
305. Een korenkooper heeft 6 last koren gekocht voor
1350 gl. Hij verkoopt daarvan 't "/is gedeelte
tegen 77» gl- den hektoliter, terwijl hij de rest
zoo verkoopt, dat hij in 't geheel 36 gl. wint.
Tegen hoeveel heeft hij den H.L. van de rest ver-
kocht ?