Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
291. Als men den noemer der breuk met 12 vermeer-
dert: hoeveel zal men dan bij den teller moeten
voegen of er van aftrekken, om de breuk dezelfde
waarde te doen behouden?
292. Als men bij zeker gemengd getal 2^5 optelt en
deze som met S®/« vermindert, krijgt men l^is tot
rest. Welk is dat gemengde getal ?
293. Van een vat of hektoliter olie. wordt 15 x S^/ag kan
of liter verkocht tegen gulden den liter, terwijl de
rest tegen '/g gulden den liter duurder wordt verkocht.
Hoeveel wordt er voor dien hektoliter olie ontvangen?
294. Een korenkooper heeft eene partij rogge, groot 16*/g
last. Hij verkoopt daarvan 't gedeelte en 7 mud
of hektoliter a gl.; daarna 't gedeelte van
de rest en 12 mud tegen 6 gl. en de rest tegen
6^4 gl. de mud. Hoeveel heeft hij op die partij
gewonnen, als hij 't last gekocht heeft voor llPja gl.
en 7,50 gl. onkosten heeft betaald?
295. Van een rechthoekig trapezium is de scherpe hoek
46 graden 28 minuten. Hoe groot is de stompe?
296. Van een ander rechthoekig trapezium is de kortste
evenwijdige zijde gelijk aan de hoogte en de schuine
zijde is 4 decimeter of d.M. langer. Als gij nu
nog weet, dat de hoogte 6 d.M. en de geheele
omtrek 36 d.M. bedraagt: kunt gy dan de grootte
van dat trapezium berekenen?
297. Twee menschen deelen 250 gl. en IB'/^ rijksdaal-
der zoodanig, dat A. 't (^/g X Va) gedeelte van
(33/4 : '/aoo) gulden meer ontvangt dan B. Hoe-
veel ontvangt de laatste van de som?
298. Wanneer men 't product van twee breuken 4®/»