Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
de overige maanden maar 4 iiren per avond. Als
nn de gaz 18 cents de kub. el kost en ieder licht
kub, el of M®, per uur verbrandt: voor hoeveel
geld aan gaz gebruikt men dan in een jaar?
340. Als ^/g meter laken in prijs gelijk staat met
^/jj meter of M. eatijn : hoeveel meter laken staat dan
gelijk met 18^/^ meter satijn?
341, Eene partij koren weegt 39187Va ü-eken eens
uit, hoeveel de waarde van die partij is, naar
293Y(, gl. 't last gerekend, als gij weet, dat't soor-
telijk gewicht van dat koren is.
242. Een stuk laken, dat eene lengte heeft van 34^^
en eene breedte van 1^/g M., is gekocht voor
414 gl. Hoeveel zal, naar denzelfden prijs per vier-
kanten meter, een stuk kosten, dat eene vierde
gedeelte langer, maar meter smaller is?
243. A. en B. koopen ieder een vat tabak tegen gelijken
prijs per kilogram. Dat van B. is 4772 l^ilogi'am
zwaarder dan dat van A. Zij hebben Vj^ gulden
voor de K.G. en 72872 gl- in 't geheel betaald, waar-
onder evenwel 7 rijksdaalders onkosten zijn. Hoe
zwaar weegt 't vat van B. ?
244. Eene partij koopwaren, groot 2775 kilogram, is gekocht
tegen 4272 g^- de 50 kilogram. Eeken eens uit, tegen
hoeveel men de halve kilogram zal moeten verkoopen, om
behalve 41®/g gl. onkosten nog 41674 gulden te winnen.
245. Een boer had gedurende de maanden Mei, Juni en
Juli dagelijks 3772 ^ gemaakt. Hij verkocht
ze laat in 't najaar tegen 22^/^ gl. de 50 K'G.; doch
bemerkte, dat de kaas toen deelen ingedroogd
was. Hoeveel heeft de boer voor die kaas ontvangen ?