Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
233. Yan eene partij koopwaren werd 't gedeelte
verkocht. Later verkocht men 't overblijvende tegen
37 Va f^snt de K.G. en ontving daarvoor 840 gl. Ploe
groot was die partij, als *t eerste gedeelte ook tegen
denzelfden prijs verkocht is geworden ?
234. Met 't gedeelte van eene som geld kan een stuk
land betaald worden, dat 37Va i'oede of dekameter
lang en 3^5 roede breed en gekocht is tegen IV4
rijksdaalder de vierkante halve roede, Hoe groot
is de bedoelde som ?
235. Als men voor V5 ü^iK^n ^Vas g^ïden moet
betalen, hoeveel dan voor M.? '
236. Een timmerman heeft eene partij hout gekocht,
groot kub. el of M^. Hoeveel heeft hij daar-
voor moeten betalen, als hij, tegen denzelfden prijs
per kub. el of stere gerekend, voor eene plank,
die 4Va meter lang, nieter breed en V30
dik is, -^40 g'dden betaalt?
237. Een boer heeft een stuk land gekocht, groot 7^/4
bunder of hektare, en berekent, dat de vierkante
halve el of meter hem op cent komt. Hoeveel
heeft hij voor dat stuk land moeten betalen?
238. Een timmerman heeft een balk gekocht, die el
of meter lang , el breed en el dik is, voor
79V5 gl' Hoeveel zal hij naar denzelfden prijs moe-
ten geven voor een' balk, die M. lang, 'V5 M.
breed en V4 is ?
239. In zeker huis, dat met gaz verlicht wordt, branden
iederen avond vier lichten. Men heeft berekend, dat
zij gedurende de maanden October tot 't einde van
Maart door elkander 6Va uur daags branden en in