Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
kostte. Hij verkocht de 5 ons of hektogram voor
V20 en won daardoor 47'/a gl- op vat. Hoe-
veel suiker was er in 't vat ?
327. Een kubus, waarvan de kantlijnen 6 centimeter
lang zijn, weegt kilogram. Hoeveel zal een andere
kubus wegen, welks kantlijnen 5 maal zoo lang zijn
en M'aarvan de stof anderhalfmaal zoo zwaar is als
die van den eersten ?
228. Een dronkaard had gedurende een jaar iedere week
liter jenever gebruikt. Eeken eens .uit, hoeveel
kilogram vleeseh, van 20 cents de 27.2 hektogram,
hij voor 'fc geld, dat hij in dat jaar aan jenever
besteed heeffc, zou hebben kunnen koopen, als de
liter jenever hem 72 cents kostte.
229. Eeu boer heeft in zeker jaar 7 V2 last tarwe en 2^/-
maal zooveel rogge geoogst. De tarwe verkoopt hij
tegen 277,5 gl. 't last en de rogge tegen 7^/5 gl. de mud
of hektoliter. Hoeveel heeft hij in 't geheel ontvangen ?
230. Twee kooplieden ruilen. De een heeft koffie en de
andere suiker; de koffie wordt gesteld op lYg gl-
en de suiker op gl. de K.G. Zoo nu de eerste
752V2 K.G. koffie levert: hoeveel K.G. suiker moet
de andere dan leveren ?
281. Wanneer meter of M. laken in prijs gelijk staat
met M. linnen: hoeveel M. linnen kan men dan
ruilen tegen 64 M. laken?
232. Yan 57^ last k^ren, ingekocht tegen 874 gulden de
mud of hektoliter, wordt 't derde gedeelte verkocht
tegen 333 gl. 't last en 't overige tegen 8=^/4 gl. de
mud. Hoeveel wordt daarop gewonnen, als de
koopman 372 rijksdaalder onkosten heeft gehad?