Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
219. Een koopman heeft eene partij koopwaren gekocht
tegen S®/, gl. de 5 K.G. Hij verkoopt ze tegen S'/g
gulden de 5 K.G. en wint nu 95 gulden. Hoeveel
woog die partij ?
220. Als iemand eene partij koop waren inkoopt tegen S'/i
gulden de 6 K.G. en de 4 K.G. verkoopt voor S'/g gl.,
dan zou hij er 262,5 gl. op kunnen winnen. Zeg
eens uit hoeveel balen van 75 K.G. die partij bestaat.
221. Van zekeren cirkel heeft graad de lengte van
4Y2 decimeter. Hoe lang is de geheele cirkel?
222. In zeker huisgezin beeft men een kaas gekocht van
11 pond en daarvoor betaald 53740 gulden. Men
gebruikt daarvan l^/g pond of K.G. per week. Voor
hoeveel geld is dat?
223. Twee menschen moeten een' weg afleggen, dieSl'/g
mijl of kilometer lang is. De eene legt T'/a i'oede of
dekameter per minuut af en de andere 8^5 roede.
Hoeveel uur zal de laatste vroeger aan 't eind des
wegs zijn dan de eerste?
224. Een korenkooper heeft last tarwe gekocht
tegen SlS'/a gulden 't last en betaalt 7 rijksdaalders
aan onkosten. Hij verkoopt daarvan 't derde ge-
deelte tegen 340 gl. 't last en de rest tegen 11 gl.
de mud of hektoliter. Hoeveel heeft hij op de ge-
heele partij gewonnen ?
225. Een groenboer heeft van een warmoezier 1500
bloemkoolen gekocht tegen 6®/, gulden de honderd.
Hij verkoopt ze zoo, dat hij op 't dozijn ^/g gl.
wint. Hoeveel heeft de groenboer voor al de bloem-
koolen ontvangen?
326, Een winkelier had een vat suiker, dat hem 285 gl.