Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
212. Een schilder heeft 12 vaatjes loodwit ieder van
kilogram opgedaan. Hoeveel heeft hij daarvoor
moeten betalen , als hij berekent, dat kilogram
hem 0,165 gl, kost.
213. Een meisje gaat met halve-gnlden naar eeu'
winkel en koopt daarvoor 0,23 K.G. van zekere waar.
Hoeveel K.G, zou zij hebben kunnen koopen als zij
772 rijksdaalder bij zich had gehad?
214. Een heer laat de plafonds van twee kamers schilderen.
Voor 't eene, dat meter lang en 4Y2 nieter
breed is, betaalt hij 20,295 gl. Hoeveel zal hij naar
denzelfden prijs moeten geven voor 't andere, dat
8 meter iang en 772 ï^®ter breed is?
215. Eene vierkante ijzeren plaat, welker omtrek 35 palm
of decimeter is, wordt gekocht voor 6,125 gl. Hoe-
veel zal men dan moeten betalen voor eene andere,
van denzelfden vorm en gelijke dikte, waarvan de
omtrek 28 d.M. is?
216. Iemand heeft 4 gros stalen pennen gekocht voor
2^/g gulden. Eeken eens uit, welk gedeelte van
een' gulden hem eene pen kost.
217. Voor een partij koopwaren, waarvan 158^3 K.G. 't
derde deel is, wordt eene som betaald, welks vijfde
gedeelte gelijk is aan 57'725 gulden. Hoeveel zou
men tegen denzelfden prijs, moeten betalen voor
eene partij, die 250 kilogram zwaarder ia?
218. In zeker huis zijn 24 ramen, in ieder raam 5 ruiten
in de hoogte en 3 in de breedte; iedere ruit is
meter of M. lang en ^/g M. breed. Voor hoeveel geld
aan ruiten is er in dat huis gebruikt, als de 20
vierkante palm of decimeter ^'/go galden kost?