Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
veel heeft hij daarvoor moeten betalen, nis de 5
hektogram hem
205. Een arbeider heeft vijf dagen bij een boer gewerkt
en in dien tijd ö'/s gulden verdiend. Hoeveel zou
hij hebben verdiend, als hij zoo gedurende een
vierendeeljaars gewerkt had?
206. Een kubus, welks kantlijn 8 duim of centimeter
lang is, weegt l'/as pond of kilogram. Kunt gij
berekenen, hoe zwaar een kubus van dezelfde stof
weegt, welks kantlijn 2,5 maal zoo lang is als de
vorige ?
207. Iemand, die wekelijks K.G. tabak gebruikt en
daarvoor 60 cents betaalt, vraagt voor hoeveel geld
aan tabak hij zoo doende in een halfjaar gebruikt?
208. Een grossier in zout heeft voor 74 gl. van die waar
afgeleverd. Hoeveel K.G. heeft hij daarvoor moeten
geven als de 5 K.G. op ^/g gulden gerekend wordt?
209. Een theekooper heeft 12 kisten thee ontvangen; drie
daaraan wegen ieder 42V2 K.G., vier andere 45^5
en de overige ieder l'/i K.G. zwaarder dan de eerste.
Zoo hij berekent, dat de 5 K.G. hem op 8,75 gl. komt:
hoeveel moet hij dan in 't geheel betalen?
210. Voor 8 meter katoen heeft eene vrouw Ys gulden
betaald. Naderhand koopt zij tegen gelijken prijs
zooveel, als zij noodig heeft om 16 hemden te
maken. Als zij nu voor ieder hemd S®/^ meter
gebruikt: hoeveel heeft zij dan moeten besteden?
211. Iemand kocht ly« last koren en betaalde er 337,40 gl.
voor. Later kocht hij tegen denzelfden prijs 18®/,
mud of hektoliter; hoeveel heeft hij voor het laatste
partijtje betaald?
2*