Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Met tarwe heeft hij er 't deel van bezaaid, niet
rogge 't met garst heeft hij ^g binder minder
bezaaid dan met tarwe en 't overige was met haver be-
zaaid. Hoeveel bunders of H.A. haver had die boer?
198. Jan zegt tegen Willem: 't gedeelte van mijn
geld is gelijk aan 't ''/g gedeelte van 't uwe. Als
gij nu weet, dat Willem 2092 gulden bezit: kunt
gij dan zeggen, hoeveel Jan heeft ?
199. Een bcomkweeker heeft 3 stukken land. 't Eerste
is vierkante roede of are groot: 't tweede is Y4
gedeelte grooter en 't derde is ^o tn^»^!- zoo groot
als 't tweede. Hoe groot zijn die drie stukken te
zamen ?
200. Een jongen moest zekere breuk vermenigvuldigen
met 2'/2i dat product verminderen met en dan
de rest deelen door ®/i6- ^'j' deed 't goed en kreeg
tot quotiënt l'^j. Kunt gij nu zeggen, welke de
bedoelde breuk was ?
201. Eene vrouw had voor 2^/4 K.G. boter 3,85 gl.
betaald. Hoeveel zou zij naar dien prijs hebben
moeten geven voor 75 K.G.?
202. In zeker huisgezin wordt wekelijks l'/s K.G. koffie
gebruikt. Voor hoeveel geld is dat in een jaar, als
men 6,75 gl. voor de 5 K.G. moet betalen?
203. Een bakker kocht een kwart last tarwe en betaalde er
7IV4 gulden voor. Hoeveel zou hij hebben moeten
betalen, als hij 105 H.L. gekocht had?
204. Een tabaksverkooper heeft 8 vaten tabak gekocht,
die door elkander 2673/, kilogram ieder wegen. Hoe-