Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m m -^
17
190. Vau een vierzijdig prisma heeft 't grondvlak deu
vorm eener ruit, welker diagonalen ^^ 6 palm
of d.M. zijn. Als gij weet, dat de inhoud van dat
lichaam kubieke palm bedraagt: kunt gij er
dan de hoogte van bepalen?
191. Kunt gij berekenen, hoe groot 't quadraat is, welks
diagonalen 25^2 duim of e.M. lang zijn?
192. In zeker gesticht heeft men een hok om winter-
aardappelen te bergen, lang SYa» breed en
hoog 1 Va meter. In 't najaar werd dit hok
tot 't ^/g gedeelte der hoogte gevuld. Zeg eens,
hoeveel hektoliter aardappelen men toen opge-
daan heeft.
193. Twee menschen, wier ouderdom 7% jaar verschilt,
zullen over 14 jaren zamen ÖSy^ oud wezen.
Hoe oud is de oudste nu?
194. Een korenkooper heeft op een* zolder, die S^s nie-
ter lang en 5^4 meter breed is, koren liggen ter
hoogte van meter. Met hoeveel K.G. is die zolder
belast, als 't soortelijk gewicht van 't koren is?
195. Wanneer men 81 quadraten, die ieder 47 duim of
centimeter omtrek hebben, zdd legt, dat zij ééu
groot quadraat vormen: kunt gij dan uitrekenen,
hoe lang de omtrek van dit quadraat zal zijn?
196. Iemand heeft van zijn geld uitgegeven 't van
't daarna gaf hij nog 't Vg deel uit van
't geen hem overbleef. Wat hij toen nog overhield
was gelijk aan 't ^/g deel van 1136 gulden. Hoe-
veel geld had die man aanvankelijk ?
197. Een boer heeft 27 bunders of hektare bouwland,die
hij bezaaid heeft met tarwe, rogge, garst en haver.
Boeseb, N. Rek. 4e St. 7e dr. 2