Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
182. Zeker getal maal geiiomen is gelijk a.in 't
gedeelte van een ander getal. Welk is 't eerste
getal, als 't laatste 720 is?
183. Twee vrouwen koopen ieder een gedeelte van een
stuk linnen. De eene koopt er 't ®/i6 gedeelte van
en de andere 't ^la- de eerste nu 7Va toe-
ter (M.) minder gekocht heelt dan de laatste: hoe
lang is dan 't geheele stuk ?
184. Een vader zeide: als gij op dit oogenblik 't ^g
gedeelte van mijn ouderdom neemt, dan hebt gij
4V5 mftal den ouderdom van een mijner kinderen.
Hoe oud was dit kind, als de vader juist 44 jaar was?
185. Een parallelogram is juist een vierkante el of M®.
groot. Als gij nu weet, dat zijne hoogte 8 palm
of decimeter is en zijn omtrek 4572 d.M. bfldraagt:
kunt gij dan berekenen, hoe lang eene der schuine
zijden is?
186. Van een' rechthoekigen driehoek is de eene recht-
hoekszijde 87i! duim of centimeter en de andere
272 maal zoo lang. Hoeveel is de inhoud van dien
driehoek kleiner dan een vierk. palm of
187. Als men twee getallen zamentelt is de som 21674,
en als men ze van elkander aftrekt is 't verschil
49V2. Als gij die getallen nu eens vermenigvul-
digdet: hoe groot zou dan 't product wezen ?
188. Van zekere partij koopwaren wordt eerst '/j gedeelte
verkocht en daarna nog 't vierde gedeelte. Nader-
hand verkoopt men nog 't '7io gedeelte van de rest.
Welk gedeelte van de geheele partij is er nog over?
189. Hoeveel is 't (V^ -f V3) gedeelte van 3840 meer
dan 't (V3 X V4) gedeelte er van ?