Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
174. Van zeker getal is 't vijfde gedeelte 738 grooter
dan 't achtste deel van dat getal. Welk is dat getal?
175. H. heeft eene lading steenkolen ontvangen. Hij bergt
die in twee pakhuizen. In 't eene doet hij 't ^ig
deel er van en in 't andere de rest. Indien er nu
in 't laatste pakhuis 313 hektoliter (H.L.) meer
is dan in 't andere: uit hoeveel H.L. heeft dan de
lading bestaan?
176. C. heeft eene partij koopwaren, waarvan hij 't
gedeelte verkoopt tegen 0,60 gl. de kilogram. Als
hij nu voor dat gedeelte 979,30 gl. ontvangt: kunt
gij dan berekenen, hoe groot de geheele partij is?
177. Iemand was eene som geld schuldig. Hij betaalde
die in 4 keeren. Den eersten keer betaalde hij
Vg gedeelte, den tweeden keer ^/g, den derden
en eindelijk de rest. Zeg eens, hoe groot de
geheele schuld was, als hij den laatsten termijn
voldeed met 414 gulden.
178. Van een' gelijkbeenigen driehoek is de tophoek
33° 18' 24"; hoe groot zijn dan de hoeken aan de basis ?
179. Een quadraat heeft evenveel omtrek als een recht-
hoek, die 6®/4 duim of centimeter breed en 3'/2
maal zoo lang is. Kunt gij nu berekenen, hoeveel
□ centimeter dat quadraat groot is?
180. Een parallelogram heeft 472 zooveel inhoud
als eene ruit, waarvan de diagonalen 1372 '''Va
duim of centimeter lang zijn. Hoeveel □ centime-
ter (c.M is dat parallelogram groot ?
181. Bereken eens de waarde van:
i'U + 78 - 74) X (372 = 74)
x 74 x 75