Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
't 3/5 gedeelte verkocht. Hoeveel mud blijft er
nog liggen?
166. Van eene partij koopwaren is 't ''/g gedeelte ver-
kocht; nu ligt er nog 144 K.G. Hoe zwaar woog
de geheele partij ?
167. Als men voor Vic gedeelte van een stuk laken
14^/2 gulden moet betalen: hoeveel kost dan 't
geheele stuk?
168. P. heeft 't V7 gedeelte van 't geld, dat hij in zijn'
zak had, uitgegeven; nu heeft hij nog 17'/.2
over. Hoeveel had hij in zijn zak ?
169. Van eene partij kaas is 't gedeelte verkocht;
als er nu nog 1849 kilogram over is: uit hoeveel
K.G. heeft dan de partij bestaan?
170. Als men van zeker getal 't ^/g gedeelte aftrekt,
blijft er nog 1761 over. Welk is 't bedoelde getal?
171. Vier broeders moeten gezamenlijk 't ®/i2 gedeelte
eener erfenis deelen. Als ieder hunner gl.
voor zijn aandeel bekomt: kunt gij dan zeggen,
hoe groot de geheele erfenis is?
172. Als ik 22 kinderen meer op mijne school had, zou
't ^is gedeelte er van 84 bedragen. Zeg gij nu
eens, hoeveel leerlingen ik heb.
173. Van eene partij sigaren werd 't gedeelle ver-
kocht, Nu bleven er nog zooveel over, dat er
juist 54 kistjes, ieder van 250 stuks, mee konden
gevuld worden. Hoe groot was de geheele partij
geweest ?
SSB^