Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
157. Van eene partij koren, groot 7^6 wordt 3 last
20 mud verkocht. Kunt gij nu zeggen, welk ge-
deelte van de partij er nog blijft liggen?
158. Iemand, die ®/i6 X iVs eeuw oud is, heeft een
zoon, die 't ^/s gedeelte van zijn' ouderdom bereikt
heeft. Hoeveel jaar is die zoon oud?
159. Eeken eens uit, hoeveel stuivers 't verschil bedraagt
tusschen 't ®/8 gedeelte van rijksdaalder en
Vs X Vg gulden.
160. Iemand moet 1000 gulden betalen. Eerst betaalt
hij gl,; daarna 42^/4 gl. meer, en den der-
den keer betaalt hij zooveel als de twee vorige
keeren zamen. Op hoeveel gulden na is de schuld
nu afgelost?
161. Op eene andere schuld werd eerst 't ®/i6 gedeelte
betaald, daarna 't gedeelte van de rest. Kunt
gij nu zeggen, zonder u te vergissen, welk gedeelte
vaii de schuld er nog te betalen blijft ?
162. Drie menschen moeten 800 gl. deelen. De tweede
moet er iV/^ gl. meer van hebben dan de eerste,
en de derde 24^/4 gl. meer dan de tweede. Hoe-
veel zal de laatste nu van die som bekomen ?
168. „Als ik," zegt Hendrik, „nog 't ^/g gedeelte van
36 rijksdaalders bij mijn geld bad, zou ik 't
gedeelte van 't geld mijns broers bezitten." Hoeveel
bezit Hendrik, als zijn broer 170 gl. heeft?
164. Iemand, die twee paarden houdt, heeft ^/g If'st
haver liggen. Hoeveel dagen kan hij ze daarvan
voederen, als ieder paard dagelijks Y^^ mud of hek-
toliter krijgt?
165. Op een' zolder ligt ''/g last koren; daarvan wordt