Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
148. Een hoek van 48 graden en 12 minuten, welk
gedeelte maakt die uit van een' rechten hoek ?
149. Een stuk hout, groot 275 kub. palm of decimeter,
welk gedeelte van eene kub. el of meter beslaat dat?
150. Van een parallelogram bevat één der hoeken 57®/g
graad; bereken daaruit, hoe groot één der stompe
hoeken is.
151. En zoudt gij de grootte van dien stompen hoek
ook kunnen uitdrukken in graden, minuten en
seconden?
152. Een rechthoekig stukje land heeft een' omtrek van
SO'Yao roede of dekameter. Als gij weet, dat 't
7V8 D.M. lang is: kunt gij dan zeggen, hoeveel
□ meter 't groot is?
153. Van een ander stuk land, dat denzelfden vorm
heeft, bedraagt de omtrek 32*''/2o roede of dekame-
ter. Eeken eens uit, hoe lang dat is, als ik u
zeg, dat 't 9^40 D-M. langer is dan breed.
154. Eene kamer, 6^5 meter lang, a^j^ M. breed en
4^5 M. hoog, wordt behangen. Hoeveel □ M.
papier zal daartoe noodig wezen, als men voor
ramen en deuren er 8'*/j; □ M. kan afrekenen?
155. Iemand is eene som geld schuldig, gelijk staande
met 2148/40 rijksdaalder. Als hij daarop iedere week
1®//, gulden afdoet; in hoeveel weken zal hij dan
de geheele schuld afgelost hebben?
156. Een bakker heeft op zijn' zolder '724
liggen. Hij neemt er 5,5 schepel of dekaliter af en
van 't overige bakt hij brood. Hoeveel brooden kan
hij er van bakken, als hij voor ieder brood 4,5
kop of liter gebruikt?