Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
135. Welk gedeelte van een' gulden staat gelijk met
35 cents; met 60 cents; met 84 cents?
136. Welk gedeelte van een last staat gelijk met 6 mud
of hektoliter, met 27 mud?
187. Als gij 85 cents bezit, welk gedeelte van een'rijks-
daalder zijt gij dan rijk?
138. Schrijf de waarde van ^/i rijksdaalder eens in gul-
dens en cents.
139. Druk de waarde van ^/s seconden uit.
140. Welk gedeelte van een uur ia gelijk aan 4 minu-
ten; 36 minuten; 20 seconden; 45 seconden?
141. Als ieKand 45 cents bezit, welk gedeelte van een'
rijksdaalder heeft hij dan?
142. Bakker L. heeft in eene week '/lo tarwe ver-
bakken, en bakker K. iC/g mud of hektoliter.
Hoeveel H.L. heeft de eerste meer verbruikt dan
de laatste?
143. Jan heeft 5maal Yg gul<^en in zijn' zak en Krelis
3maal ^/i rijksdaalder. Hoeveel gulden bezit de
laatste meer dan de eerste?
144. Een hoek van 12 graden, welk gedeelte maakt die
uit van een' rechten hoek?
145. Kunt gij 't ^/g gedeelte van een graad in minuten
en seconden uitdrukken?
146. Van een' rechthoekigen driehoek is één der hoeken
gelijk aan X Vg V32 gi'a'len. Hoe groot is
de andere scherpe hoek?
147. Van een' anderen rechthoekigen driehoek is de eene
scherpe hoek 32^/8 graden grooter dan de
andere. Hoeveel graden bevat de grootste scherpe
hoek?