Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
124. Een korenkooper heeft last rogge liggen. Hy
verkoopt daarvan een gedeelte aan twee bakkers;
aan den eenen ST'/o of Iiektoliter en aan den
anderen anderhalfmaal zooveel. Hoeveel heeft hij
nog liggen?
125. Tan ecne boerderij, groot 54^/5 bunder of LeV.tarc,
wordt 't gedeelte verkocht tegen 325 rijksdaal-
ders de hektare. Hoeveel is daarvan de opbrengst?
126. 't Overblijvende wordt onder drie boeren verdeeld,
en wel zóó, dat twee van hen ieder 1®/$ hektare
meer krijgen dan de derde. Hoeveel bedraagt 't
aandeel van een der eerste boeren?
127. Van eene partij koren wordt driemaal 't ®/i6 S®"
deelte van 6 last verkocht, waarna er nog 116®/,
hektoliter blijft liggen. Uit hoeveel hektoliter be-
stond die partij ?
128. Eeken eens uit, hoeveel 't product van 478 X "/g
kleiner is dan 4''/^ : ®/g'
129. Twee menschen spelen. A. heeft 37« gulden in zijn
zak en B. 475 gl-, maar B. verliest 't 7$ gedeelte
van zijn geld; hoeveel bezit A. nu meer dan B.?
130. Maar als B. eens zooveel verloor, dat zij bij 't
einde van 't spel ieder evenveel bezaten: zoudt gij
dan kunnen uitrekenen, hoeveel B. verloren had?
131. Schrijf eens '7i6 gulden in eene tiendeelige breuk.
132. Hoeveel maanden, uitgedrukt in een tiendeelig ge-
tal, zijn gelijk aan 7i6 j^^w?
133. Hoeveel weken zijn gelijk aan jaar?
134. Hoeveel mud of hektoliter staat gelyk met last?
('t gedeelte van een H.L. in eene tiendeelige breuk
uitgedrukt.)