Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
116. Een boer heeft 36 koeien en 14 paarden gekocht,
en voor de koeien evenveel betaald als voor de
paarden. Als gij weet dat een paard hem door
elkander 356*^/5 gulden kost, hoeveel heeft hij dan
door elkander voor eene koe besteed?
117. Naderhand kocht hij nog 7 varkens en 12 schapen,
waarvoor hij in 't geheel 274- gl. betaalde. Yoor
eeu schaap heeft hij gulden meer gegeven dan
voor eeu varken. HoövccI heeft hem een schaap
gekost ?
118. Iemand verkocht el of meter laken voor
gulden de el. Voor de opbrengst daarvan kocht hij
60 el linnen. Hoeveel heeft hij voor de el besteed?
119. Een koopman had in een jaar 1268^/4 gl. verdiend.
Daarvan had hij iedere week 16^2 galden verteerd
en iedere drie maanden IS^/^ gulden aan huishuur
betaald. Hoeveel heeft hij dat jaar overgehouden?
120. Tïvee jongens hebben ieder eenig geld in hun spaar-
pot. De <icn heeft er 't gedeelte van 19 rijks"
daalders in, en de andere 't gedeelte van 387^
gulden. lioevesl bezit de eerste meer dan de laatste?
121. Een vader werkt met zijne twee zoons op eene
fabriek. De eerste verdient wekelijks, winter en
zomer vast, 6^2 gl-» de oudste zoon 4'^/g gulden en
de jongste V/^ gl. minder. Als zij van dit geld
wekelijks 12^/2 gl. verteren: hoeveel wordt er dan
in een jaar overgehouden ?
122. Hoeveel is 't derde deel van 37^ vierdepart van
37V2?
123. Hoe menigmaal is 't verschil van ''/g en be-
grepen in de som dier breuken ?