Boekgegevens
Titel: 30 eenvoudige. één-, twee en driestemmige liedjes in noten- en cijferschrift voor school en thuis
Serie: De nieuwe zangbundeltjes, 1
Auteur: Boneschanscher, E.J.
Uitgave: Utrecht: W. Leydenroth van Boekhoven, 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1903
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200317
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Kindergedichten (teksten), Geestelijke liederen
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   30 eenvoudige. één-, twee en driestemmige liedjes in noten- en cijferschrift voor school en thuis
Vorige scan Volgende scanScanned page
YOORBERtolï-r.....-
Bij het samenstellen dezer twee Liederenbundeltjes voor School,
Huis en Kinderzangvereenigingen, heb ik getracht welluidendheid
van melodie en bevattelijkheid van tekst te doen samengaan met
een inhoud, die wat te zeggen heeft tot verstand en gemoed der
Jeugd, „de Hoop der Toekomst'.
Vóór het doen aanleeren der melodie worde die tekst zóó
besproken en toegelicht, dat de leerling goede notie van den
inhoud heeft. Kan hem ook niet iilles voldoende begrijpelijk worden
gemaakt — dit inzonderheid wat het Tweede Bundeltje betreft —
toch kan m. i. bij zorgvuldig instudeeren elk liedje zijn geestelijk
eigendom worden en blijven. Buitendien : men kan ook te veel
verklaren.
Dat men het kind de woorden beschaafd, geaccentueerd moet
doen uitspreken, eer men het met de zangwijze bekend maakt,
behoeft hier niet nader te worden betoogd. Wenken en vinger-
wijzingen aangaande het komen tot een juiste uitvoering der
liedjes acht ik niet noodig te geven. Üe kundige onderwijzer(es),
belast met het geven van zangonderwijs, kent den weg.
Zal de vruchtenoogst van dezen mijn arbeid niet schraal zijn,
zoo gebruike men de boekjes, behalve op de scholen en bij
kinderzangvereenigingen, ook in de huisgezinnen ; men geve den
leerlingen, die voor goed de school verlaten, een exemplaar van
ieder deeltje als geschenk mee naar huis, om in den gezelligen
familiekring bij herhaling de liedjes te doen klinken en genieten.
Voor de aanvangsklassen en de bewaarscholen heeft men ruime
keuze van opzettelijk daarvoor uitgegeven zangwerkjes, als:
,Voor mijne Kleintjes', door H. Sobel, Uitg. W. E. .J. Tjeenk