Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scanScanned page
GOEDKOOPE SCHOOLATLASSEN, Uitgaven van J. Voltel£J\i te Ar.,:; m. >
«Pr. G. J. DOZY, Schoolatlas der aarde. Tweede druk. Prijs ingenaaid ƒ 1.90, gebonden ƒ
Dr. G. J. DGZY, Goedkoope Schoolatlas der aarde. Tweede druk. Prijs ingenaaid ƒ1.-
\gebondeu f 1.40.
Dg G. J. DOZY. Kleiue Schoolatlas der aarde. Achtsts druk Prijs IT) cents.
Pü' H. WITKAMP, Nieuwe atlas van Nederland eu zijne Overzeesche Bezittingen in 20 fraaie
Kaarten. Derde druk. Prijs ingenaaid f 2.65-, gebonden f 2.90.
P. H. WITKAMP, Schoolatlas van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen in 14 fraaie
> Kaarten. Derde druk. Prijs f 1.25.
P. H. WITKAMP, Volksatlas vnn Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen in IC fraaie
, Kaarten. Vijfde druk Prijs 75 cents.
' in (lezen atlas zijn op de provincialé kaarten de grondsoorten en op de kaarten
van Oost-Iudië en Java de hoogten eu laagten door yerschillende kleuren aangegeven.
P. H. WITKAMP, Kleine Schoolatlas van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen in 18
Kaartec. Elfde druk. Prijs 40 cents. Dezelfde atlas in 15 kaarten. Prijs 35 cents.
VOLTELÏÏN'S, Eerste Schoolatlas van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen in 14 fraaie
Kaarten. Prijs 30 cents.