Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
kringen; twee andere, één op 23I/.2O ten Z. van de
Noordpool en één op 28^/2" ten N. van de Zuidpool,
heeten poolcirkels.
Door deze cirkels wordt de oppervlakte der aarde in
5 breede gordels verdeeld. Dien tusscben de beide
keerkringen noemt men de heete of verzengde lucht-
streek, die tusschen de keerkringen en de poolcirkels
de beide gematigde luchtstreken, en de beide andere
de koude luchtstreken.
Verder denkt men zich halve cirkels op de aarde
getrokken, van pool tot pool, die men meridianen
of middagcirkels noemt. Een dezer halve cirkels noemt
men den eersten meridiaan.
Den afstand van eene plaats tot den aequator noemt
men noorder- of zuiderbreedte; de afstand van eene
plaats tot den eersten meridiaan heet ooster- of wester-
lengte of ook wel eenvoudig lengte. Deze afstanden
worden gemeten in graden.
Daar de aarde bijna eene bolvormige gedaante heeft, is
alleen eene bolvormige afbeelding juist. Deze bezitten
we in de globe. Hierop zyn de genoemde lijnen zicht-
baar voorgesteld. De oneffenheden van den bodem en
de afplatting aan de polen zijn te gering om bij deze
afbeelding in aanmerking te komen.
§ 3. Land en Water. De oppervlakte der aarde be-
staat uit land en water. Het land wordt overal door
water omringd. Het is echter zeer ongelijkmatig ver-
deeld ; men onderscheidt drie zeer groote stukken, die
men vastlanden noemt.
Het grootste dezer vastlanden bestaat uit de wereld-
deelen Europa, Azië en Afrika, het daarop vol-
gende is het werelddeel Amerika, en het kleinste
Australië.