Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
droge jaargetijde geheel onbevaarbaar is en slechts uit
eene rg van elkander gescheiden poelen bestaat. De
overige rivieren zijn geheel onbelangrijk.
Ten gevolge van de waterarmoede van het land is
de vruchtbaarheid van het binnenland uiterst gering
en is dit te beschouwen als een groot steppenland,
waar by afwisseling streken voorkomen, met kreupel-
hout bewassen. Het eigenlijke en men zou kunnen
zeggen het eenige gebied, waar van cultuur gesproken
kan worden, is het zuidoosten van het vastland, het
stroomgebied van Murray en Darling.
Wat de voortbrengselen uit het planten- en dieren-
rijk aangaat, deze verschillen kenmerkend van die der
andere werelddeelen. Men vindt er wouden, doch de
boomen geven geen schaduw, daar ze in plaats van
liggende bladeren, staande hebben; ook maakt een
Australisch woud geen samenhangend geheel uit: tus-
schen de boomen vindt men grasvlakten. Arm was
Australië aan voedingsgewassen ; verschillende graan-
soorten, als ook katoen en suikerriet (in Queensland)
zijn er door de kolonisten overgebracht.
Wat de dieren aangaat, was A ustralië arm aan zoog-
dieren ; men vond er buideldieren, en als huisdier den
dingo of Australischen hond. Als eigenaardige vogelsoor-
ten noemen we den liervogel en de zwarte zwaan.
Toen de Europeanen zich in Nieuw-Holland vestigden,
brachten ze er verschillende onzer huisdieren met goed
gevolg over. In die koloniën, waar men op de berg-
hellingen uitgestrekte weiden vond, werd vooral het
schaap ingevoerd. De vtrbazend groote kudden schapen
maken dan ook den grootsten rijkdom der kolonisten
uit en de wolhandel is de belangrijkste handelstak
van het vasteland.