Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
van de Amazone, is vruchtbaar. Een der voornaamste
bronnen van inkomsten voor Peru zyn de kleine C h i n-
c h a eilanden, die een onuitputtelijken voorraad guano
(vogelmest) bevatten. De hoofdstad is Lima, door
een spoorweg met de havenplaats C a 11 a o verbonden.
Bolivia. Een deel van deze republiek bestaat uit het
oostelijk gedeelte van de door vulkaanrijen omgevene
hoogvlakte van het Titicacameer, waarvan alleen
het noordelijk gedeelte vruchtbaar is, het overige is
eene uitgestrekte zoutsteppe. De voornaamste rijkdom
van het land bestaat in de mineralen (vooral zilver),
die er gevonden worden. De voornaamste plaatsen zyn
LaPaz,Sucre enPotosi. Laatstgenoemde stad gaat
achteruit tengevolge der mindere opbrengst van de in
de nabijheid gelegen zilvermijnen.
Chile. De geheele staat wordt gevormd door eene
lange kuststreek aan den Grooten Oceaan Het klimaat
is gunstig, een groot gedeelte van het land zeer vrucht-
baar, terwijl het noordelijke, onvruchtbare deel rijk is
aan mineralen. Van alle Zuid-Amerikaansche repu-
blieken bloeit Chile alleen. De voornaamste plaatsen
zijn: Santiago en Valparaiso, de gewichtig-
ste handelsplaats der republiek.
De La-Plata-republieken. In het stroomgebied van de
La Plata liggen drie republieken: Paraguay, Uruguai
en de Argentijnsche republiek.
Een zeer groot gedeelte dezer republieken wordtin-
genomen door de Pampas. De menigte runderen
en paarden, die daar verwilderd rondzwerven, worder
yverig nagejaagd. De opbrengst van deze jacht (hui-
den, horens, talk, enz.) is de voornaamste bron vai
bestaan. De eerste republiek grenst niet aan zee, daa:
wonen talrijke Indianen en vindt men geen belang