Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
Londen de eerste handelsplaats der aarde; daartegen-
over B r O O k 1 ij n; Boston, handel en visscherij ;
Baltimore, uitvoer van tabak en graan ; K i c h-
m O n d met groote lakenfabrieken ; Charleston,
uitvoer van rijst en katoen; Philadelphia, de
grootste fabriekstad der Unie, in de nabijheid belang-
rgke ijzer- en kolenlagen, alsook petroleumbronnen,
alle nabij den Atlantischen Oceaan. N e w-O r 1 e a n s ;
de belangrijkste uitvoerhaven voor katoen ; S t. L o u i s ;
Pittsburg, steenkolen en ijzer; Cincinnati,
aan de Mississippi of hare zijrivieren. Buffalo,
Cleveland, Chicago en Milwaukee aan de
groote meren met zeer belangrijken handel, vooral in
graan. San Francisco, belangrijke haven aan den
Stillen Oceaan, eindpunt van de Pacific-baan (New-
York tot San Francisco).
De republiek Wejico, ongeveer 60 maal zoo groot als
ons land met 9 millioen inwoners, ligt voor de helft
in de heete luchtstreek en wordt grootendeels inge-
nomen door de reeds genoemde hoogvlakte van
A n a h u a c, terwijl slechts smalle strooken laagland
aan de Golf van Mejico overblijven. Hier heeft men
een echt tropisch klimaat (ongezond), terwijl de hoog-
vlakte zelf een warm gematigd klimaat heeft. Op de
hoogvlakte, waar veel neerslag valt, is de bodem bij
uitstek vruchtbaar en levert allerlei Europeesche gra-
nen, verder vanille, suiker, katoen en andere tropische
vruchten op. Groot is ook de rijkdom aan metalen,
vooral aan zilver.
Ongelukkig hebben allerlei omwentelingen den bloei
van het land tegengewerkt en heeft Mejico gebrek aan
goede verkeerswegen en goede havens.
De hoofdstad is Mejico, op de hoogvlakte, door