Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
Vereenigde Staten een vastlandsklimaat; met uitzon-
dering van de westkust, waar de invloed van de zee
zich doet gelden.
Het grootste gedeelte van dezen uitgebreiden staat
is zeer vruchtbaar, de hoogvlakte tusschen het Rots-
gebergte en de Siërra Nevada uitgenomen. Meer en
meer trekken de uit Europa aankomende landverhui-
zers naar het westen en veranderen uitgestrekte wou-
den en groote deelen van de prairiën in vruchtbaar
bouwland. Het noorden van de Vereenigde Staten is
een der korenschuren voor West-Europa.
De rijkdom van de Unie aan mineralen is buiten-
gemeen groot. Goud en zilver levert het westelgk
gebergte ; yzer, lood, steenkolen en petroleum de oos-
telijke helft van den staat in groote hoeveelheid. De
handel der Vereenigde Staten (uitvoer van graan, ka-
toen, goud, petroleum), alsmede de nijverheid (scheeps-
bouw, machineriën enz.) hebben eene hoogte bereikt,
die slechts door die van Engeland wordt overtroffen.
De bevolking (50 mill. inwoners), die tot het Ame-
rikaansche, het Zwarte, het Mongoolsche en vooral
het Middellandsche ras behoort, is zeer ongelijk ver-
deeld. De oostelijke kuststreek is dicht bevolkt; naar
het westen neemt de dichtheid der bevolking voort-
durend af; in de prairiën zwerven slechts enkele no-
madische stammen, die tot het Amerikaansche ras
behooren en vooral van de jacht leven. In het uiterste
westen aan den Grooten Oceaan is de bevolking
sedert de ontdekking van edele metalen sterk toe-
genomen ; daar hebben zich veel Chineezen geves-
tigd.
Voornaamste steden : Washington, de zetel van
den president en de bondsregeering ; N e w-Y o r k, na