Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
duQ bevolkt; slechts langs de St.-Laurensrivier is het
land meer bewoond ea goed bebouwd.
Het westen aan den Grooten Oceaan wordt sedert
de ontdekking vaa goud (aan de F r a s e r r i v i e r)
meer bevolkt. Het overige gedeelte is een rijk jacht-
gebied, waar allerlei pelsdieren de buit worden der
daar rondzwervende Indianenstammen.
Het gebied tusschen bet Huron- en het Eriemeer
is rijk aaa petroleum.
De voornaamste plaatsen zijn: Quebec, hout-
handel ; Montreal, voor de grootste schepen be-
reikbaar, belangrijke handelsplaats aan de St. Laurens ;
Halifax, beduidende handelsplaats op het schier-
eiland Nieu W-Schotland.
Voor de Golf van St. Laurens ligt nog het groote
eiland N e w-F o u n d 1 a n d ; in de nabijheid vindt men
een aan kabeljauw rijke bank.
De Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Onder dezen
naam verstaat men een statenbond (38 staten, 8 ge-
bieden) die zich van den Atlantischen Oceaan tot den
Grooten Oceaan en van 49" N. B. tot 30" N. B. uit-
strekt en in grootte Europa evenaart. In zulk een
uitgebreid gebied is natuurlijk veel verschil in klimaat
en voortbrengselen op te merken. Terwijl de noorde-
lijke staten een klimaat hebben, dat met dat van
Midden-Kusland overeenkomt, rijpen in de zuidelijke
staten het suikerriet, de koffie en de katoen. Van het
zuiden naar het noorden neemt de gemiddelde tempe-
ratuur vrij geregeld af (richting van het gebergte) ;
doch bg verandering van wind (warme zuidenwind of
koude noordenwind, die nergens door een gebergte
worden tegengehouden) heeft men een geheele om-
keering van temperatuur. Over het geheel hebben de