Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
water van het Rotsgebergte door hare bijrivieren de
Missouri en vele andere en van het A11 e g h a n y-
g eb erg te door de Ohio. Ze stroomt door eene uitge-
strekte vlakte, die ten oosten van de rivier goed be-
bouwd en tamelgk dicht bevolkt is, ten westen daar-
van uit uitgestrekte grasvlakten bestaat, die Pr a iriën
of Savannen genoemd worden. Ze valt in de Golf
van Mejico en vormt een verbazend groote delta.
Het overige gedeelte van Noord-Amerika vormt eene
groote vlakte, die van de laatstgenoemde gescheiden
wordt door een vijftal tamelijk hoog gelegen meren
(grootste zoetwatervlakte der wereld) en wel het
Bovenmeer, Michiganmeer, Huronmeer
Eriemeer en Ontariomeer. Deze meren staan
alle met elkaar in verbinding (N i a g a r a-v a 1); hun
water wordt door de St.-L aurensrivier naar
den Atlantischen Oceaan gevoerd.
Noord-Amerika.
Dit geheele vastland wordt ingenomen door de be-
zittingen der Denen (Groenland) en Engelschen, de
republiek der Vereenigde Staten en de republiek
Mejico.
Groenland, wellicht het grootste eiland der wereld,
heeft een ruw, koud klimaat. Voornamelijk aan de
zuid-westkust hebben de Denen hunne nederzettingen.
De oorspronkelijke bewoners, E s k i ra o' s geheeten,
vinden hoofdzakelijk hun bestaan in de vischvangst.
De Britsche bezittingen beslaan geheel Noord-Amerika,
ten noorden der Vereenigde Staten (uitgezonderd
Aljaska). Dit gebied, zoo groot als Europa, is zeer