Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
laagvlakten aau, die onder verschillende namen be-
kend zijn en een zeer verschillend karakter vertoonen.
Daar ze dikwijls haar naam ontleenen aan de rivier,
die haar besproeit, zullen deze tegelijkerti^jd behandeld
worden. De zuidelijkste laagvlakte is die van de li i o
de la Plata. Ze wordt besproeid door de Parana,
die, na hare vereeniging met de Ü r u g u a y, den
naam van Rio de la Plata aanneemt en zich met
een zeer wyden, op een golf gelijkenden mond in den
Atlantischen Oceaan stort. Deze vlakte is zeer verschillend
van natuur; men vindt er zand- en zoutsteppen, doch
ook vooral grasvlakten (Pampa 's), die tot weiden
dienen voor talrijke kudden verwilderde paarden en
koeien (uitvoer van huiden, vet, vleeschextract).
Aan deze vlakte sluiten zich byna de uitgestrekte
vlakten van den Maranon aan. Deze rivier, ook
Amazone genoemd, ontspringt in het hooge ge-
bergte van Peru en bereikt bg het verlaten van ge-
noemd land de laagvlakte. Hier wordt ze door reus-
achtige bijrivieren (vele grooter dan de Rjjn) b. v. de
Rio Negro, de Madeira en de Tocantins
gevoed en valt met een verbazend wyden mond in
den Atlantischen Oceaan. De vlakte wordt grooten-
deels bedekt door oorspronkelijke wouden, die de tro-
pische plantenwereld in al hare grootschheid doen
kennen. Men noemt ze Selva's.
De derde hoofdstroom van Zuid-Amerika is de
O r i n o c 0, die door eene nagenoeg boomlooze vlakte
stroomt. In het droge jaargetijde is deze vlakte, be-
kend onder den naam van L1 a n o 's, geheel dor, doch
zoodra de regentijd invalt, wordt ze door een rijken
plantengroei bedekt. De grootste rivier van Noord-
Amerika, de M i s s i s s i p p i, ontvangt haar meeste