Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
het noorden naar het zuiden loopen. De voornaamste
dezer gebergten verheffen zich zeer nabg de westkust.
Daar vindt men van het zuiden naar het noorden
gaande de volgende bergstelsels.
1°. De Cordilleras delos Andes of de
Andes van Zuid-Amerika tot de Caraïbische Zee.
2°. Het bergstelsel van M i d d el-A me r ika,
tusschen de laagte van de landengte van Panama en
die van de landengte van Tehuantepec.
3°. Het Mejicaansche bergstelsel. Dit
bestaat uit de hoogvlakte van Anahuac,
waarop de Sierra M a d r e.
4". Het bergstelsel van het Po o t s g e b e r g t e
(Kocky Mountains) en de Sierra Nevada, dat
langzamerhand in hoogte afnemend zich tot de IJszee
voortzet. Tusschen de twee laatstgenoemde gebergten
ligt eene uitgestrekte, grootendeels onvruchtbare hoog-
vlakte.
De meeste der genoemde bergstelsels, in het byzon-
der echter het eerste en het derde zijn zeer vulka-
nisch.
Verder liggen nog afzonderlijk in Zuid-Amerika het
gebergte van Guyana en het Braziliaan-
sche gebergte, terwyl zich aan de oostzgde van
Noord-Amerika het A 11 e g h a n y-g e b e r g t e ver-
heft, dat, lager dan het westelijke gebergte, zeer be-
langrgk is door de rijke ijzer- en steenkolenlagen,
die het bevat, en de talrijke goede havens, die het
vormt en die meest verwyde monden zijn van korte,
waterrijke riviertjes, die op de oostelyke helling van
het gebergte ontspringen.
Ten oosten van de gebergten, die zich nabg de
westkust verheffen, treft men eene geheele reeks van