Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
(52
De bewoners behooreu tot het Negerras en tot
de Hottentotten; terwyl in het zuiden en langs
de kusten zich vooral Europeanen (Nederlanders, En-
gelschen en Portugeezen) gevestigd hebben.
Staatkundig wordt het verdeeld als volgt:
Het Kaapland, eene Engelsche bezitting, waar veel
v;yn verbouwd wordt en de talrijke kudden eene ver-
bazende hoeveelheid wol opleveren, terwijl de struis
er in half getemden staat gehouden wordt om de kost-
bare vederen. De uitvoerhaven van al deze produkten
en tevens de belangrijkste stad van geheel Zuid-Afrika
is Kaapstad aan de Tafelbaai.
Ten noorden van het Kaapland vindt men in het
oosten de Transvaalsche republiek met Pretoria en
üe Oranje- Vrijstaat met Bloemfontein. De beide
genoemde republieken worden bewoond doorHolland-
sche boeren, die na de verovering van het Kaaplaad
door de Engelschen genoemd land hebben verlaten.
In de Transvaalsche republiek heeft men diamaatvelden
gevonden; duar zijn ook steenkoolbeddingen, terwijl
in den laatstdu tijd gebleken is, dat de bodem er goud
bevat.
Op de oostkust de Portugeesche bezittingen Sofala
€n Mozambique. De Portugeezen houden er slechts
eenige plaatsen aan de kust bezet.
Noordelyker vindt men het gebied van den
sultan van Zanzibar. Deze houdt zijn verblyf
tti Z a n z i b a r, de voornaamste handelsplaats van
Afrika aan de Indische Zee.
In het binnenland van Zuid-Afrika wonen verschil-
lende onafhankelijke stammen, wier rijkdommen vooral
in kudden bestaan.
Een groot gedeelte van Afrika aan weerszijden van