Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
zich tot aau de zee uitstrekt; het westelijk gedeelte
is een berglaud, waar zich de evenwijdige ketenen van
den Atlas verheffen, die door een smallen kustzoom
van de zee en door eene vlakte, die in den regentijd
rijke weiden oplevert, van de Sahara zijn gescheiden.
De goed besproeide landschappen in het gebergte zelf
zgn vruchtbaar.
De bewoners, allen tot het Middellandsche ras be-
hoorend, vinden hun bestaan in handel (gedeeltelijk
karavaanhacdel), veeteelt (schapen in Algiers) en land-
bouw ; van eenige beteekenis is ook de lederindustrie
in Marokko.
Men vindt er de staten: Tripolis (Turksch)
Tunis, Algiers (Fransch) en M a r o k k o ; met el-
kaar nagenoeg 70 maal zoo groot als ons land met
rt 13 millioen inwoners.
In Iripolis liggen T r i p o 1 i s en M o e r z o e k (sla-
venhandel).
In Tunis ligt de hoofdstad T u n i s.
In Algiers vindt men Algiers, O r a n en C o n-
s t a n t i n e.
In Marokko liggen Fez en Marokko.
De Sahara.
Ten zuiden der Barbarijsche staten strekt zich de
Sahara (nagenoeg even groot als geheel Europa) uit.
Ten oosten wordt zij door de N^llanden begrensd, in
het westen loopt ze tot den oceaan, terwijl zij naar
het zuiden in steppenland overgaande aan het vrucht-
bare Soedan grenst. Ze is geheel hoogland en wordt
door een vrij hoogen bergketen, die tamelijk vrucht-
baar is (Fezzan) in twee kenmerkend verschillende dee-