Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
in het Abessynische Alpenland ontspringt.
Verder stroomt de rivier door een tamelijk smal dal
tot Kaïro, waar zij zich splitst en een zeer vruchtbare
delta vormt.
Daar het in het eigenljjke Ngldal niet of bijna niet
regent, hangt de vruchtbaarheid af van de overstroo-
mingen van den Nijl, die jaarlijks (Juli-October) plaats
hebben ten gevolge van de geweldige regens in het
bronnengebied der rivier.
De bevolking behoort deels tot het Middellandsche
ras, deels tot het Negerras. Ze staat op zeer verschil-
lenden trap van beschaving. Landbouw en handel zyn
de hoofdmiddelen van bestaan. Als produkten van den
landbouw verdienen vooral tarwe, katoen en suiker
genoemd te worden, die dan ook in groote hoeveel-
heden worden uitgevoerd.
Het Egyptisch gebied is schatplichtig aan den sultan
van Turkije.
In het Egyptische gebied liggen de volgende'steden :
Kaïro, de hoofdstad; ten zuiden er van vindt men de
groote piramiden. Khartoem, eene belangrijke markt-
plaats aan den Nijl. A1 e x a n d r i ë. Por t-S a ïd en
Suez, havens; de beide eerstgenoemde aan de Middel-
landsche Zee, de laatste aan de Roode Zee.
In Abessynië vindt men weinig belangrijke plaatsen.
De voornaamste is G o n d a r, de hoofdstad van een
der rijkjes, waarin het land verdeeld is.
De Barbarijsche staten.
Deze staten strekken zich van de Middellandsche
Zee uit tot aan de Sahara. Het oostelyk gedeelte
bestaat uit de hoogvlakte van Bar k'a, die