Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
hoofdvoedsel der Chineezen) en in Zuid-China met een
nagenoeg tropisch klimaat (moessons) vooral thee en
tabak verbouwd. De Chineezen (wel te verstaan de
bevolking van eigenlijk China ± 400 mill.) zijn een
landbouwend volk. In eigenlijk China gaat geen hand-
breed gronds verloren; door talrijke kanalen wordt de
vruchtbaarheid van den grond vergroot, maar toch is
de opbrengst aan ryst niet altijd voldoende voor de
zeer dicht opeengehoopte bevolking. Het voornaamste
handelsartikel is thee. Behalve met landbouw houden
de Chineezen zich ook met nijverheid bezig. Zijde-,
papier- en porselein-fabricage zijn de voornaamste tak-
ken van nyverheid.
De bevolking van China behoort geheel tot het Mon-
goolsche ras.
De Chinees is van nature zeer vindingrijk; vele uit-
vindingen, later aan de Europeanen toegeschreven,
waren reeds door hem gedaan. Door hun land zorg-
vuldig voor vreemdelingen gesloten te houden, bleven
de Chineezen op denzelfden trap van beschaving staan,
dien zij reeds voor eeuwen bereikt hadden. Een ka-
raktertrek der Chineezen is hunne geld- en winzucht;
deze heeft ten gevolge, dat talrijke bewoners van het
Hemelsche rijk (zooals zij zelve hun land noemen) zich in
andere landen (O. Indie, N. Amerika) vestigen, om door
vlyt, spaarzaamheid en slimheid een tamelijk kapitaal
te verwerven en dan naar hun vaderland terug te keeren.
De voornaamste steden zijn:
In eigenlijk China .-Peking; Nanking aan de
Jantsekiang; Shanghai, Amoy en Canton
aan of nabij den Oceaan.
In Mongolië: M a i m a t s j i n met belangrijken
handel met Rusland.