Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
meer bekend. Daar is ook het vaderland van de koffie.
Deze en verschillende gomsoorten en dadels maken de
hoofdprodukten van Arabië uit.
De bevolking van het binnenland leidt een zwervend
(nomadisch) leven, de bewoners der kuststreken hebben
meestal vaste woonplaatsen en leven van den handel.
Daar het belangrijkste gedeelte van Arabië onder
Turksche heerschappij staat, zijn de voornaamste plaat-
sen daarvan reeds bij de behandeling van Aziatisch
Turkije opgegeven. Verder noemen we nog Aden
aan de golf van dien naam, dat door de Engelschen
bezet is, en M a s k a t aan de Arabische Zee.
Voor-Indië. Dit groote schiereiland wordt door den
Himalaya, het hoogste gebergte der aarde (Everest
8840 M.), van Centraal-Azië gescheiden. Daar de
passen in dezen keten hooger liggen dan de hoogste
toppen der Alpen is Centraal-Azië van Voor-Indië uit
slechts moeielijk te bereiken.
Ten zuiden van het grensgebergte ligt de groote
laagvlakte vauHindostan, die door de water-
rijke G a n g e s, hare talryke zijrivieren en haren twee-
lingsstroom, den Bramapoetra, rijkelijk besproeid
wordt. Deze rijkdom aan water, gepaard aan een bijna
tropische warmte, werkt uiterst gunstig op den plan-
tengroei. De genoemde laagvlakte behoort dan ook tot
de vruchtbaarste en dichtst bevolkte der aarde.
Nog zuidelijker ligt het eigenlijke driehoekige schier-
eiland, grootendeels bestaande uit de hoogvlakte
van D e k a n, die in het westen door een gebergte
(W e s t-G h a t s) van de zee wordt gescheiden en
naar het oosten langzaam naar de zee afdaalt. Van
daar de steile westkust (Malabar) en de lage, zandige
oostkust (Coromandel).
4