Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
Het klimaat is over het algemeen even ongunstig
als in Aziatisch Turkye, heete zomers en koude winters;
terwgl in het binnenland bijna nooit regen valt.
Iran wordt verdeeld in drie van elkaar onafhankelijke
staten: Perzië, Afghanistan en Beloedsjistan. De be-
woners van al deze staten leiden gedeeltelijk een zwer-
vend leven, en hebben gedeeltelijk vaste woonplaatsen.
De laatstgenoemden vinden hun bestaan vooral in
landbouw en handel.
De voornaamste plaatsen zjjn:
in Perzië: Teheran, de winterresidentie van den
Schah i Te bris, de zomerresidentie met belangrijken
handel op Europa; Ispahan; Aboesjir aan de
Perzische Golf en ß a 1 f r o e s j aan de Kaspische Zee;
in Afghanistan: Kaboel (Kaiberpas) en Herat,
aan drukbezochte karavaanwegen (Perzië naar Indië)
gelegen en daardoor bloeiende handelsplaatsen ;
in Beloedsjistan: K e 1 a t.
Zuid-Azië.
Tot Zuid-Azië rekenen we de drie groote schierei-
landen, die onder de nameu A r a b i ë, V o o r-I n d i ë
en Achte r-I n d i ë bekend zijn, benevens den groo-
ten Oost-In disc hen Archipel.
Daar ze geen samenhangend geheel uitmaken, zullen
we elk der schiereilanden afzonderlijk behandelen.
Arabië. Het geheele schiereiland Arabië wordt inge-
nomen door eene groote zandige of steenachtige hoog-
vlakte, die zich door groote armoede aan water ken-
merkt. Het geheel is daardoor eene groote woestijn,
die hier en daar oasen aanbiedt. Slechts de kuststreken
aan de Roode Zee zijn vruchtbaar, dichter bevolkt en