Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Syrië wordt gedeeltelijk ingenomen door eene woes-
tgn, terwijl de hellingen van den Li b a n o n,
vroeger met dichte wouden (ceders) bedekt, thans bijna
geheel kaal en dor zijn.
De bewoners van Aziatisch Turkye hoewel bgna
allen, de Turken uitgezonderd, tot het Middellandsche
ras behoorende, zijn een mengsel van allerlei volks-
stammen. Handel, landbouw en nijverheid zijn de
voornaamste middelen van bestaan.
De voornaamste plaatsen zijn: S m y r n a, voorna-
me handelsplaats. Broes sa met fabrieken en Skoe-
t a r i, tegenover Konstantinopel, in Klein-Azië; E r z e-
r 0 e m in Armenië; Bagdad en Mosoel aan den
Tigris in Mesopotamië, Damaskus, zijde-industrie,
Aleppo en Jeruzalem in Syrië en Palestina.
In het van Turkije afhankelijke gedeelte van Arabië
liggen Mekka, de heilige stad der Mohammedanen,
met de havenstad Dsjidda; .Medina en Sana
(koffie).
Het hoogland van Iran dat aan alle zijden door rand-
gebergten wordt ingesloten (de voornaamste zijn de
Hindoekoesj, het Solimangeb., het g e b.
van Koerdistan, en het Elbroes geb.) strekt
zich van de Kaspische Zee tot de P e r z i s c h e G o 1 f,
en van den Tigris tot aan de I n d u s uit. Het beslaat
ruim ^ van de oppervlakte van Europa, doch telt on-
geveer jlj van de inwoners van genoemd werelddeel. Ten
gevolge van het gebrek aan water bestaat een groot
gedeelte van het hoogland uit woestynen en zoutsteppen.
De hellingen van het gebergte daarentegen zgn
uiterst vruchtbaar; de vlakte van Mazand eran, ten
zuiden van de Kaspische Zee, is vooral om hare groote
vruchtbaarheid bekend.