Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Perzië en Bakoe aan de Kaspische Zee (in de naby-
heid vindt men veel naphta).
Een gedeelte van Noord-Azië is nog onafhankelijk
van Rusland, het zijn de Khanaten K h i w a en B o e-
k a r a met gelijknamige hoofdsteden in rijk besproeide
vlakten.
West-Azië.
Tot West-Azië kan men het geheele Voor-Aziatisch
hoogland rekenen, dat, behalve door een gedeelte van
Kaukasië, ingenomen wordt door A z i a t i s c h T u r-
k ij e en de staten van Iran.
Aziatisch Turkije bestaat uit het hoogland van
Klei n-A z i ë, dat zich in het westen en noorden tot
aan de zee voortzet en in het zuiden de T a u r u s als
randgebergte heeft; verder uit het Armenisch
hoogland, de vlakte van Mesopotamië
(tusschen den Euphraaten den T i g r i s) en S y r i ë
met Palestina. Verder staat de westkust van
Arabië ook onder Turksche heerschappij.
Het klimaat van Klein-Azië kenmerkt zich door
koude winters en droge, heete zomers, zoodat het bin-
nenland een werkelijk steppenland vormt. De kuststre-
ken daarentegen zijn vruchtbaar en leveren overvloed
van zuidvruchten.
Gunstiger is het 'klimaat en daardoor de toestand in
het waterrijke Armenische hoogland, waar men daar-
enboven veel ijzer, koper eu lood aantreft, en in de
vooral vroeger (waterbouwwerken) bij uitstek vrucht-
bare laagvlakte van Mesopotamië, waar de puinhoopen
van reusachtige steden nog van vroegeren bloei ge-
tuigen.