Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
als ook door het ongunstige klimaat, niet of slechts
weinig voor bebouwing geschikt.
Het gebergte is rijk aan metalen ; het levert goud,
zilver, platina, koper en ijzer.
Jacht, visscherij, veeteelt en bergbouw zija derhalve
de hoofdmiddelen van bestaan voor de uit den aard
der zaak weinig talryke bevolking.
Behalve de Siberische vlakte behooren nog aaa Rus-
land de landen rondom het groote Ara 1-m eer en
K a u k a s i ë, dat meer tot West-Azië kan gerekend
worden.
De oorspronkelijke bevolking van Siberië behoort tot
het Mongoolsche ras ; zeer velen der bewoner.-i leiden
een zwervend leven, en vinden hun bestaan in de tal-
ri^jke rendierkudden en in de jacht op de vele en
velerlei pelsdieren, die Noord-Azië bewonen. Behalve
het rendier is ook de hond er huisdier, terwijl in het
zuiden (T o e r a n) schapen, paarden en kameelen de
kudden der nomadische bevolking vormen.
Een ander deel der bevolking bestaat uit Europeanen,
deels ambtenaren, deels wegens staatkundige misdrijven
verbannenen of hunne afstammelingen, terwijl in den
laatsten tijd velen door den rijkdom aan mineralen en
pelsdieren derwaarts gelokt worden.
De voornaamste plaatsen zijn:
in Siberië: T o b o 1 s k ; T o m s k met aanzienlijken
bergbouw in de nabijheid ; I r k o é t s k, de hoofdsta-
pelplaats van den handel tusschen Rusland en China;
Nertsjinsk met bergwerken ;
in de Centraal-Aziatische provinciën : T a s j k e n d,
met levendigeu handel en S a m a r k a n d met nij-
verheid ;
in Kaukasië: Tiflis met belangrijken handel op