Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
die niet overal even breed ia. Waar hij het smalste
is, vindt men de P a m i r. Ten oosten van deze woeste
hoogvlakte ligt het Achter-Aziatisch hoog-
land, ten westen het kleinere V o o r-A z i a t i s c h
hoogland. Door eene rij randgebergten (A 11 a ï,
Jablonoigebergte, beide zeer ertsrijk) wordt
het Achter-Aziatisch hoogland van Noord-Azië geschei-
den, dat bijna geheel door de groote Siberische
laagvlakte wordt ingenomen. Een ander hoog-
gebergte (Himalaya) scheidt het van de vlakte
van H indostan, terwgl ten oosten van de Hima-
laya een onbekend bergland ligt, dat talrijke bergtak-
ken in het oostelpste der zuidelgke schiereilanden
zendt.
We kunnen Azië in 4 groote deelen verdeelen.
1". Noord-Azië, 2". West-Azië, 3". Zuid-Azië en
4". Oost- en Centraal-Azië.
Noord-Azië-
Geheel Noord-Azië is in het bezit van Rusland en
draagt den naam van Aziatisch Rnsland. Drie groote
stroomen, die op het gebergte, dat de vlakte van het
Achter-Aziatisch hoogland scheidt, ontspringen, door-
stroomen het in noordelijke richting. Het zijn de O b,
de J e n i s s eï en de Lena. Als verkeerswegen zjjn
ze van weinig nut, daar ze voor een zeer groot ge-
deelte van het jaar met ijs bedekt zijn. De geheele
Siberische vlakte heeft een zeer ongunstig klimaat, daar
ze geheel open ligt voor de koude noordenwinden, ter-
wijl de zuidelijke bergmuur alle zoelere winden tegen-
houdt. Het grootste gedeelte van de vlakte is met
moerassen (toendra's) en steppen bedekt en daardoor,