Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Ten noorden van den noordelijken landrng ligt eene
groote laagvlakte; de noordelijke helft daarvan bestaat
uit groote moerassige mosvlakten (toendra's), de zuide-
lijke is rijk aan wouden (de houtrijkdom van Rusland
komt Nederland ten goede); er wordt ook veel rogge
en vlas verbouwd (Archangel, Riga, enz.).
De reeds genoemde Duna-Donsche landrug is het
gebied van den landbouw; tarwe wordt in groote hoe-
veelheden uitgevoerd. Ten zuiden van den zuidelijken
landrug heeft men een boomlooze streek, ten westen
van de Don goed bebouwd, ten oosten van die rivier
een steppengebied.
Rusland is zeer rijk aan mineralen; vooral de Mid-
den- of Ertsrijke Oeral (goud, zilver, platina, koper,
ijzer), Polen (koper, zink, zout) en de streek om de
Kaspische Zee (zout, naphta, petroleum).
Landbouw en veeteelt (meer dan % van de be-
volking leeft van deze beide), houtteelt en bergbouw
zijn met den handel de hoofdmiddelen van bestaan;
de nijverheid is nog in hare opkomst.
Voornaamste steden : S t. P e t e r s b u r g, de hoofd-
stad, eerste handelsplaats van het ri.jk (Newa ruim een
half jaar door ijs onbevaarbaar); Riga, uitvoer van
hout, vlas, lijnzaad; Warschau met veel fabrieken ;
Kiew; Charkow; Odessa, voornaamste haven
aan de Zwarte Zee, uitvoer van tarwe; K i sj i n e w ;
Astrakan, middelpunt van den handel tusschen
Perzië en Rusland, visch vangst; Saratow;Kasan;
Nisjney-Nowgorod met beroemde jaarmark-
ten; Moskou, de oude hoofdstad, fabrieken, handel;
Jekaterinenburg, bergbouw; Archangel.