Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
§ 19. Het keizerrijk Rusland.
104000 □ geog. mijlen met 77 millioen inw.
Europeesch Rusland, dat ruim de helft van geheel
Europa beslaat, grenst ten noorden aan de IJszee, ten
oosten aan Azië, ten zuiden aan Azië en de Zwarte
Zee, ten westen aan het koninkrijk Roemenië, Oosten-
rijk-Hongarije, Pruisen, de Oostzee en Scandinavië.
Waar heeft het land natuurlijke grenzen, en welke
zijn die?
Het grootste gedeelte van Rusland wordt ingeno-
men door de Sarmatische laagvlakte, die
door twee landruggen, den noordelyken of O e r a-
lisch-Baltischen en den zuidelyken of O e r a-
lisch - Karpatischen, doorsneden wordt.
De eerste bereikt in de Waldaï- hoogte (350
M.) zyn hoogste punt. Tusschen de beide landruggen
ligt een zeer vruchtbaar plateau (het land der zwarte
aarde) de Duna-Donsche landrug genoemd.
De meeste rivieren ontspringen op of in de nabij-
heid van de Waldaï-hoogte en stroomen van daar naar
alle richtingen. Vele zijn door kanalen met elkaar
verbonden. Het Russische kanaalstelsel is grootscher en
belangrijker dan het Duitsche. De voornaamste rivie-
ren zijn de D w i n a, de korte, maar waterrijke
N e w a, de D u n a, de W e i c h s e 1, de D n j e p r,
de Don, de W o 1 g a en de Oeral.
Rusland heeft een vastelandsklimaat; doch ten ge-
volge van de groote breedte, waarover het zich uit-
strekt, is het klimaat zeer verschillend en daarmede
de voortbrengselen.