Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Het grootste gedeelte (ongeveer %) is bergland, het
andere wordt hoofdzakelgk ingenomen door de beide
Hongaar sche laagvlakten.
De voornaamste gebergten zijn: de Alpen, onder
verschillende namen in het zuidwesten, het Duitsch
Middelgebergte en de Karpaten (Kar-
paten, Transsylvanische Alpen, Ze-
venburgsche Ertsgebergte).
De hoofdri vier van de geheele monarchie isdeDonau,
die met hare talrijke bijrivieren (1 n n, D r a u, S a u,
M a r c h, T h e i s s) een groot gedeelte van het land
besproeit. Van vele andere rivieren behoort slechts
de bovenloop tot Oostenrijk-Hongarije en ze zijn daar-
om voor het verkeer van nagenoeg geen belang
(E t s c h en E 1 b e uitgezonderd).
Het klimaat van het land is ten gevolge van de uit-
gestrektheid van den staat, de richting en de hoogte
van het gebergte zeer verschillend, evenals de hoeveel-
heid regen. De meeste neerslag valt in de Alpenstreken,
de minste in de Hongaarsche vlakte (op steppen ge-
Igkende poesta).
De bodem wordt over het algemeen goed bebouwd;
graan (tarwe, gerst, haver, rogge, maïs, zelfs rijst)
hoofdzakelgk in het oostelijk gedeelte van den staat,
wijn en ooft (zelfs olijven) levert het land in groote
hoeveelheden op. Ongeveer een derde van de opper-
vlakte van het land is met wouden bedekt, vooral de
berghellingen van de Alpen en de Karpaten. De
uitgestrekte weiden en de poesta gaven aanleiding
tot een zeer belangrijke veeteelt, vooral in de Alpen-
streken en in Hongarije (paarden, runderen, schapen,
varkens). Verder kenmerken zich vele deelen van den
staat door rijkdom aan allerlei mineralen; vooral het