Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
quivir uitgezonderd, door groote armoede aan water
gedurende bet zomerhalfjaar; ze zyn dan ook voor
het grootste gedeelte van haar loop van weinig belang
voor besproeiing en scheepvaart.
Het klimaat is zeer verschillend; in het noorden
valt veel regen, ook hier en daar aan de westelijke
kusten. Voor het overige ligt het in de streek, waar
des zomers bijna of in het geheel geen regen valt.
Waar men das niet voor kunstmatige besproeiing
zorgt, is er van landbouw geen sprake. De bovenge-
noemde hoogvlakte is vooral door hare onvruchtbaar-
heid bekend. VVaar men den bodem besproeit, dat
natuurlijk slechts over kleine uitgestrektheden kan
plaats hebben, heeft men rijke oogsten (Andalusië en
sommige streken aan de Middellandsche Zee), De voort-
brengselen zyn vooral zuidvruchten (citroenen, sinaas-
appels, kastanjes), die in groote hoeveelheden worden
uitgevoerd, wijn en wol (merinosschapen), Spanje is
van alle Enropeesche landen het rijkst aan mineralen,
doch de mijnen werden reeds sedert tal van eeuwen
niet voldoende ontgonnen. Het levert vooral lood en
kwikzilver op.
De voornaamste steden zijn:
in Spa7ije: Madrid op de Castiliaansche hoog-
vlakte ; A r a n j u e z en Toledo aan de Taag ;
Saragossa aan de Ebro; Barcelona (handel),
Valencia (sinaasappelen), Malaga (wijn) aan
de Middellandsche Zee; Cadix aan den Atlantischen
Oceaan; Granada en Sevilla in de Andalu ■
sische laagvlakte.
Gibraltar (sleutel der Middellandsche Zee) behoort
aan Engeland.
In de Pyreneën ligt nog de kleine republiek A n-