Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
§ 14. Het Pyreueesch schiereihnul.
Du koiiiiikrijkeii Spanje eii Portugal.
10700 □ geog. mijlen met 21 mill. inw.
Het zuidwestelijkste der groote schiereilanden van
Europa draagt naar de hooge bergketen der Pyreneën,
die de eenige landgrens uitmaken, den naam van het
Pyreneesch schiereiland. Verder wordt het
ten noorden en ten westen begrensd door den Atlanti-
schen Oceaan, ten zuiden en ten oosten door de Mid-
dellandsche Zee.
Het grootste gedeelte van dit schiereiland is hoogland ;
slechts hier en daar langs de kusten en langs de ri-
vieren treft men smalle strooken laagland aan, waarvan
ééne, de Andalusische laagvlakte geheeten,
vrg groot is. Het binnenste gedeelte van het hoogland
is eene groote, grootendeels onvruchtbare hoogvlakte,
door een gebergte (het Castiliaansch schei-
dingsgebergte) in twee deelen gescheiden en
ten noorden en ten zuiden door randgebergten be-
grensd ; in het noorden door het Cantabrisch
gebergte, in het zuiden door de S i e r r a M o r e-
n a. In het zuiden heeft men nog het zich vlak aan de
kust verheffende hooggebergte deSierraNevada.
Op den oostelijken rand der hoogvlakte hebben de
meeste rivieren haar oorsprong. De voornaamste hier-
van zijn : de D u e r o, de Taag, de G u a d i a n a,
de G u a d a 1 q u i V i r, die zich in den Atlantischen
Oceaan storten en de E b r o, die haar mond in de
Middellandsche Zee heeft.
De Spaansche rivieren kenmerken zich, de Guadal-